Ndikimi psikologjik i ngjyrave tek njeriu

Katër janë ngjyrat primare psikologjike – ngjyra e kuqe, blu, e verdhë dhe e gjelbër. Ato lidhen respektivisht me trupin, mendjen, emocionet dhe ekuilibrin thelbësor mes këtyre të trijave.

KAFE

Seriozitet,  Ngrohtësi,  Besueshmëri, Mbështetje.
Kafja zakonisht përbëhet me të kuqen dhe të verdhën, me një përqindje të madhedhe me  të zezën. Rrjedhimisht, ajo ka  të njëjtin seriozitet si e zeza, por njëkohësisht  është e ngrohtë dhe e butë. Ajo ka elemente të së kuqes  dhe të  së verdhës. Kafja ka lidhje me tokën dhe botën natyrore. Kjo është një  ngjyrë e  besueshme dhe shumica e njerëzve gjejne   në te  heshtje mbështetëse .